OldStars tennis

OldStars tennis is een aangepaste tennisvariant voor senioren. Deze variant is heel geschikt om op een gezonde manier en zonder blessuregevaar te blijven bewegen op de tennisbaan. Iedereen kan op zijn of haar niveau meedoen, want plezier en ontmoeting staan centraal. De organisatie van OldStars tennis is in handen van de ervaren trainers van tennisvereniging ITL. Daarnaast is Sport Medisch Centrum Flevoland aanwezig voor fysiotherapie en neemt Sportbedrijf Lelystad een fitheidstest af. 

Deelname is de eerste 3 keer gratis. Draag makkelijke kleding en sportschoenen. ITL zorgt voor een tennisracket en ballen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Programma
OldStars tennis is elke donderdag op het tennispark van ITL (Houtribweg 10). Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 uur     Inloop met koffie en thee
10.00 uur     Opening en fitheidstest Sportbedrijf Lelystad
10.30 uur     Start OldStars tennis clinic
11.30 uur     Afsluiting met hapje en drankje

OldStars tennis is een initiatief van Het Nationaal Ouderenfonds en haar partners Menzis en het Ministerie van VWS.