LOL na School

Voor lang niet alle kinderen is het vanzelfsprekend om na schooltijd bij een vereniging te sporten of muziek-, dans- of toneelles te volgen. Met het programma LOL na School is er de mogelijkheid om de (belevings)wereld, de kansen en de mogelijkheden voor kinderen in Lelystad-Oost te vergroten. “Het is ontzettend waardevol en mooi om kinderen iets te kunnen bieden waar er anders geen mogelijkheden voor zijn. Kinderen krijgen kansen om activiteiten te beoefenen die hun wereld vergroot en waarmee ze zichzelf op verschillende gebieden kunnen ontwikkelen”, aldus Boyd Besselink, docent bij de Segway Scholentour.

“It takes a village to raise a child.”

Binnen LOL na School werken Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) Lelystad, Stichting SchOOL, Kubus Lelystad, Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad samen aan een verlengde schooldag voor kinderen in Lelystad-Oost.

“Het mooie aan dit programma is dat we een breed aanbod hebben”, zegt directeur-bestuurder Eelco Derks van Sportbedrijf Lelystad. “School is een veilige en herkenbare plek in de wijk voor ons allemaal en we willen ervoor zorgen dat alle kinderen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Samen gaan we daarvoor zorgen."

Voor vragen en voor informatie, neem contact op met Martijn Nederlof, projectleider LOL na School via m.nederlof@sportbedrijf.nl.

Kijk op www.lolnaschool.nl voor meer informatie over het aanbod en de mogelijkheden om aan te melden.

Publicatiedatum: 30-10-2023