Project Wereldmeiden van start na de zomer
Publicatiedatum: 04-05-2022

Lelystad en de sport leren kennen
In het project zijn twee groepen meiden. De eerste groep bestaat uit de meiden die al enige tijd in Lelystad wonen en bekend zijn met de sport en de sportclubs. De tweede groep meiden is net in Lelystad komen wonen en heeft een vluchtelingenachtergrond. “Met het project willen we dat de meiden elkaars netwerk en leven leren kennen met sport en bewegen. Wekelijks gaan de meiden samen sporten bij de club. Zo kunnen nieuwe vriendschappen ontstaan”, vertelt Tamaryoës Kok, buurtsportcoach Speciale doelgroepen van het Sportbedrijf. Het project stimuleert op deze wijze integratie binnen de stad en legt makkelijk verbinding tussen individuen. Dit draagt bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan en mag doen.

Op zoek naar wereldmeiden
Voor het eerste project met de start in september 2022 zijn 20 plekken: 10 meiden met een vluchtelingenachtergrond en 10 vanuit de Maatschappelijke Diensttijd (MTD). Sportbedrijf is in gesprek met de scholen voor MTD’ers en met partners voor de meiden met een vluchtelingenachtergrond. Wil jij je aanmelden voor dit project? Of heb je vragen? Neem dan contact op met  Tamaryoës Kok via t.kok@sportbedrijf.nl.