Verhoging leeftijdsgrens Jeugdfonds Sport & Cultuur naar 27 jaar

Meedoen aan sport en cultuur
Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen minimagezinnen een bijdrage krijgen in de contributie voor bijvoorbeeld een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Zo kunnen jongeren uit gezinnen met lage inkomens ook meedoen. Dat is goed voor hun vitaliteit en bovendien doen ze zo sociale contacten op. Meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur vind je op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Publicatiedatum: 08-03-2022